تربیت اخلاقی و جنسی

تماس با ما
تربیت اخلاقی و جنسی

کودکان در معرض بمباران اطلاعات غیراخلاقی‌ای هستند که کاملاً با تلاش‌های ما برای تربیت اخلاقی کودکان در تضاد می‌باشد. تلویزیون، بازی‌های کامپیوتری، موسیقی، تبلیغات و … همگی مروج مادی گرایی، نفع‌پرستی، بی‌احترامی و... میباشند. تربیت جنسی صرفاً به معنی آموزش جنسی نیست، بلکه تربیت جنسی «فراهم آوردن زمینه رشد غریزه جنسی به گونه ای است که همراه با استفاده لازم از این غریزه، از انحراف ها و لغزش های جنسی نیز پیش گیری شود.

Image
هادی زینال زاده
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

دستاوردهای علم روانشناسی و منابع غنی اسلامی را به همراه سالها تجربه عملی به کار می گیرم تا در خدمت شما باشم.
Image
اسماعیل مانده علی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

والدینی که با کودکان‌شان دردِ دل می کنند گویی به کودک این پیام را میدهند که؛ "باید کاری کنی و گرفتاری‌های ما را حل کنی!!!!
Image
علیرضا کامشاد
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

تشویق از مهمترین اركان روان شناسی تربیتی و عاملی مؤثر در تحریك انگیزش های کودک و نوجوان می باشد.
Image
محمد صادقی حسن آبادی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 2000 تومان

هیچ کودکی معیوب و بداخلاق به دنیا نمی آید. اگر والدین آگاهانه با او تعامل کنند روان و خلق او پاک میماند و صفحه جانش با اخلاق نیکو شکل میگیرد.
Image
محمد صادق آقاجانی کوپایی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

پدر عزیز، فرزندان می توانندطرز صحبت کردن، راستگویی،وفاداری، روابط اجتماعی، شیوه غذا خوردن و همه سجایای اخلاقی رااز شما بیاموزند.
Image
مسعود شهیدی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 2000 تومان

داد زدن به اندازه کتک زدن اثرات مخربی روی رفتار بچه ها دارد.مواردی که مطلقا درتربیت ممنوع است: دادزدن،تهدید، توهین، تمسخر،تنبیه بدنی
Image
سید احمد شریعتمداری
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

محبت مانند آبی است که به گیاه می رسد، اگر نباشد، گیاه می خشکد و اگر بیش از حد شود، ریشه گیاه می گندد و خراب می شود