ورود/ثبت نام

مشاوره نوجوانان

از حدود 12 سالگی شروع شده و تا 18 سالگي ادامه مي‌يابد. بعضی از متخصصان نوجوانی را به دو دوره‌ي مجزا تقسیم کرده اند. نوجوانی اول که از سنین 12 تا 15 سالگی است و با دوره‌ي اول دبيرستان مطابقت دارد. و نوجوانی دوم که از 15 تا 18 سالگي است که دوره‌ي دوم دبیرستان است. ویژگی عمده‌ي این دوره از نظر روان شناسان «خود پیرو» بودن نوجوان می باشد . با شروع اين دوره بهتر است که نوجوان به صورت مستقیم مورد مشاوره قرار بگيرد و نهایتاً توصیه‌های هم به والدین ارائه شود. مشاوره‌ي مستقيم با نوجوان در حقیقت استقلال او را به رسمیت شناختن است بطوري که او را متوجه اين نکته‌ي مهم کند که وي مسؤول نتیجه‌ی رفتار‌های خودش است. مشاوره‌ي تحصيلي و هدايت تحصيلي و شغلي، بزه‌کاري، خودارزيايي، ارتباطات و دوستي‌هاي نامتعارف، اعتياد از عمده مشکلاتي است که والدين براي راهنمايي و مشورت با متخصص بايد اقدام کنند.

سید احمد شریعتمداری

محبت مانند آبی است که به گیاه می رسد، اگر نباشد، گیاه می خشکد و اگر بیش از حد شود، ریشه گیاه می گندد و خراب می شود

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

هادی زینال زاده

دستاوردهای علم روانشناسی و منابع غنی اسلامی را به همراه سالها تجربه عملی به کار می گیرم تا در خدمت شما باشم.

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 1 تماس با من

محمد صادق آقاجانی کوپایی

پدر عزیز، فرزندان می توانندطرز صحبت کردن، راستگویی،وفاداری، روابط اجتماعی، شیوه غذا خوردن و همه سجایای اخلاقی رااز شما بیاموزند.

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

شیما سادات برقعی

بچه ها دوست دارند یک قصه را بارها بشنوندتا تمام جزییات آن را بشناسند و احساس کنند که با آن آشنا هستند.

هر دقیقه مشاوره: 1,500 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من