تربیت دينی

تماس با ما
تربیت دينی

مراد از تربیت دینی به این معنی است که کودک یا نوجوان به‏ گونه‌‏ای آموزش ببیند و تربیت ‏شود که شخصیت او با اهداف دینی مطرح شده در قرآن شریف و روایات همخوانی داشته باشد و نهایتا آنگونه شود که بتوان او را مسلمان به معنای واقعی کلمه دانست. تربیت دینی محدود به مسائل اعتقادی، معنوی و یا اخلاقی نمی شود، بلکه رفتار و اندیشه آدمی را در سایر ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عاطفی و هیجانی نیز در بر می‏گیرد و در یک کلمه شخصیت انسان را پوشش می‏دهد.

Image
هادی زینال زاده
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

دستاوردهای علم روانشناسی و منابع غنی اسلامی را به همراه سالها تجربه عملی به کار می گیرم تا در خدمت شما باشم.
Image
اسماعیل مانده علی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

والدینی که با کودکان‌شان دردِ دل می کنند گویی به کودک این پیام را میدهند که؛ "باید کاری کنی و گرفتاری‌های ما را حل کنی!!!!
Image
علیرضا کامشاد
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

تشویق از مهمترین اركان روان شناسی تربیتی و عاملی مؤثر در تحریك انگیزش های کودک و نوجوان می باشد.
Image
محمد صادقی حسن آبادی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 2000 تومان

هیچ کودکی معیوب و بداخلاق به دنیا نمی آید. اگر والدین آگاهانه با او تعامل کنند روان و خلق او پاک میماند و صفحه جانش با اخلاق نیکو شکل میگیرد.
Image
محمد صادق آقاجانی کوپایی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

پدر عزیز، فرزندان می توانندطرز صحبت کردن، راستگویی،وفاداری، روابط اجتماعی، شیوه غذا خوردن و همه سجایای اخلاقی رااز شما بیاموزند.
Image
سیده زینب رضوانی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

اگر بی برنامه هستیم،امیدبچه منظم نداشته باشیم و اگر اختلاف زناشویی وجر وبحث خانوادگی داریم،منتظر آشفتگیهای تربیتی درفرزندمان باشیم
Image
شیما سادات برقعی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1500 تومان

بچه ها دوست دارند یک قصه را بارها بشنوندتا تمام جزییات آن را بشناسند و احساس کنند که با آن آشنا هستند.
Image
بنت الهدی افشاری نژاد
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

بچه‌هایی که به بیان احساسات می‌پردازند، فرزندان شادتری خواهند بود. آموزش بیان احساسات باعث کنار آمدن با احساسات و کم شدن اضطراب می‌گردد.
Image
مسعود شهیدی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 2000 تومان

داد زدن به اندازه کتک زدن اثرات مخربی روی رفتار بچه ها دارد.مواردی که مطلقا درتربیت ممنوع است: دادزدن،تهدید، توهین، تمسخر،تنبیه بدنی
Image
سید ابوالفضل بابائی
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

وقتی روی کودک برچسبی منفی یا مثبت گذاشته شود.کودک یک تصویر ذهنی از خودش بر اساس آن خصلت می سازد.
Image
سید احمد شریعتمداری
تماس با من

هر دقیقه مشاوره 1000 تومان

محبت مانند آبی است که به گیاه می رسد، اگر نباشد، گیاه می خشکد و اگر بیش از حد شود، ریشه گیاه می گندد و خراب می شود