ورود/ثبت نام

مشاوره کودکان 6 تا 11 سال

کودکان در این دوره‌ی سعي مي‌کنند که با الگوگيري از والدين و معلمان پيرو خوبي براي آنان باشند. به همين خاطر است که شروع مدرسه و آموزش در اين مرحله‌ي سني آغاز مي‌شود. آن چه که لازم است در این دوره به آن پرداخته شود و دارای اهميت قابل توجه است، پیشگیری از وابستگی کودکان به والدین در انجام کارهای درسی و شخصی است. علاوه بر مشاوره‌ي روانشناختي در اين مرحله والدين کودکان براي پيشرفت تحصيلي و جلوگيري از افت تحصيلي نياز به مشورت و راهنمايي دارند. اختلالات يادگيري از مشکلات عمده‌ي اين دوره است.

سید احمد شریعتمداری

محبت مانند آبی است که به گیاه می رسد، اگر نباشد، گیاه می خشکد و اگر بیش از حد شود، ریشه گیاه می گندد و خراب می شود

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

محمد صادق آقاجانی کوپایی

پدر عزیز، فرزندان می توانندطرز صحبت کردن، راستگویی،وفاداری، روابط اجتماعی، شیوه غذا خوردن و همه سجایای اخلاقی رااز شما بیاموزند.

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

سیده زینب رضوانی

اگر بی برنامه هستیم،امیدبچه منظم نداشته باشیم و اگر اختلاف زناشویی وجر وبحث خانوادگی داریم،منتظر آشفتگیهای تربیتی درفرزندمان باشیم

هر دقیقه مشاوره: 1,000 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من

شیما سادات برقعی

بچه ها دوست دارند یک قصه را بارها بشنوندتا تمام جزییات آن را بشناسند و احساس کنند که با آن آشنا هستند.

هر دقیقه مشاوره: 1,500 تومان 0 تماس / تعداد پاسخ: 0 تماس با من