ورود/ثبت نام

شیما سادات برقعی

تخصص:

روانشناسی

1500

آماده مشاوره در زمینه های

شخصیت کودک

آشنایی با مشاور

دکترای تخصصی روان‌شناسی*** آزماینده در طرح سنجش کودکان بدو ورود به مدرسه زیر نظر آموزش و پرورش استثنایی (قم) ویراستار انگلیسی فصل نامه رشد کودک (به سردبیری دکنر محمدی آریا )به مدت 1سال(قم) سردبیر مجله علمی تخصصی مرکز خدمات حوزه علمیه مباحث خانواده اختلالات 1396 ادامه دارد

توضیحات تکمیلی

روان شناس مرکز مشاوره فرحان در سال 1393 2)روان شناس مرکز دانشگاه علوم و حدیث 1)روان شناس درمانگاه حضرت ابوالفضل در سال 1393 2)روان شناس مرکز حوزه علمیه قم در سال 1393 3)روان شناس مرکز مشاوره بلاغ در سال 1394 4)روان شناس مرکز حضرت معصومه (س) 5)روان شناس مرکز مشاوره آرامش در سال 1392 6)روان شناس مرکز مشاوره اندیشه سبزدر سال 1392 7)مشاور مدرسه فرزانه در سال 1393 8)روان شناس (پردیسان) 9)روانشناس مرکز مشاوره فرحان

ساعات مشاوره
روز از ساعت تا ساعت از ساعت تا ساعت
سوالات