درباره من لیست مشاورین

سید ابوالفضل بابائی

روانشناسی

1000

آماده مشاوره در زمینه های

استرس

آشنایی با من

1. ارشد روانشناسی مثبت گرا 2. مربی مهارت‌های زندگی 3. مدرس حوزه 4. پژوهشگر

توضیحات تکمیلی

علاقه فراوان به مطالعه مخصوصا مطالب روان شناسی بخش کودک 2. منظم 3. حساس به حقوق دیگران

ساعات مشاوره تماس با من
روز از ساعت تا ساعت از ساعت تا ساعت
شنبه 8:00 12:30 14:00 19:45
یکشنبه 8:00 12:45 14:00 19:45
دوشنبه 8:00 12:45 00:00 00:00
سه شنبه 00:00 00:00 00:00 00:00
چهارشنبه 08:00 12:45 14:00 20:00
پنج شنبه 8:00 12:45 14:00 19:45
جمعه 00:00 00:00 00:00 00:00