درباره من لیست مشاورین

محمد صادقی حسن آبادی

مشاوره

2000

آماده مشاوره در زمینه های

تربیت جنسی

آشنایی با من

مشاور خانواده-زوج درمانگر-مشاور ازدواج-مشاور فرزندپروری-طرحواره درمانگر-درمانگر شناختی رفتاری-

توضیحات تکمیلی

ساعات مشاوره تماس با من
روز از ساعت تا ساعت از ساعت تا ساعت
شنبه 15:00 20:00 : :
سه شنبه 15:00 20:00 : :