لکنت زبان
لکنت زبان همواره معلول علت بدنی، عاطفی، اجتماعی و یا ترکیب این عوامل است.
جزییات بیشتر
نقش وراثت در تربیت
هر چند در میزان تاثیر عامل وراثت در تربیت اختلاف است ، اما در مجموع تاثیر آن غیر قابل انکا...
جزییات بیشتر
رشد کودک و تکنولوژی
یکی از دلایل وابستگی شدید کودکان امروز به لوازم دیجیتال قابل حمل بودن آنها است.
جزییات بیشتر
آموزش توالت رفتن کودک
درکنار تمام مسائلی که والدین به روشهای متفاوت به کودکشان می‌آموزند آموزش مستقل دستشوئی کرد...
جزییات بیشتر

بیشتر